СТО РОКІВ ІСНУВАННЯ СУМСЬКОГО ОКРУГОВОГО ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

 

20-22 жовтня 2021 р. в Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, матеріали якої вийшли друком за меценатське сприяння СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Художньо-технічне редагування та оригінал-макет ВИКОНАНІ Доктором наук із соціальних комунікацій завідувачем кафедри журналістики та філології СумДУ Володимиром САДІВНИЧИМ. Для музею це перший чудовий досвід у виданні наукових праць з музейництва та мистецтвознавства у співпраці з СумДУ. Звісно, тираж обмежений, лише для учасників, авторів конференції та художніх музеїв.

Учасники конференції – наукові співробітники музеїв України, мистецтвознавці, викладачі із провідних мистецьких закладів: Національної академії мистецтв, Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського (м. Київ), Київського університету імені Бориса Грінченка, Харківського національного університету будівництва і архітектури, Сумського державного університету, ін.

Спектр тем: музеєзнавство; вивчення окремих творів із колекції музею; особливості проведення реставрації; становлення особистості художника в часовому розрізі; виставковий проект як засіб дослідження історій мистецтва; інноваційні технології та їх роль у популяризації музеїв.

На основі хронологічного опису збережених архівних документів розроблено наукову розвідку «Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького. Сторінками архівних джерел», що вперше за столітнє існування закладу подає фактичну інформацію щодо специфіки його діяльності з дня створення. Додано бібліографію публікацій науковців музею за останні 20 років (понад 170 найменувань).

 

 

Завантажити