Рубіновий кубок Понятовського

Рубіновий кубок Костюшко

001


Кубки з Богемії

Серед зразків західноєвропейського скла виділяються кубки з Богемії XVII та ХІХ століть, що надійшли до музею із зібрання Оскара Гансена. Один з них – найбільш унікальний. Це чаша-братина, виконана в гутній техніці т.зв. «лісового» скла і розписана кольоровими глухими емалями. Датується вона 1635 роком.

Оскільки в Німеччині та Богемії в цей час серед напоїв віддавали перевагу пиву, то й форми посуду були відповідними: великі кварти, кухлі, склянки. Особливої виразності  набули  «хумпени», які використовувались як братські чаші для дружніх трапез. Їх датували та прикрашали гербами володарів,  вензелями, державною символікою.

Музейна чаша-братина – це циліндричний «хумпен» з кришкою, на склі якого зображено Великого Імператорського Орла з гербами всіх провінцій, що входили до складу тодішньої Австрійської імперії. Малюнок виконано за гравюрою Н. Нерліха, надрукованою в Лейпцигу в 1570 році.

Інші два червоно-рубінові кубки богемського скла, датовані 1840 – 1850-и роками і прикрашені фігурними гранями та гравійованими батальними сценами на теми історії Польщі. Герої сюжетів – Тадеуш Костюшко та Юзеф Понятовський, представники польського визвольного руху кін. XVIIІ – поч. ХІХ ст. В експонатах  вдало виявлено усі особливості стилю середини ХІХ ст., що пізніше отримав назву «бідермайер». Важкі масивні форми, шліфований цоколь у техніці «рауфтбехер», багатошарове скло підсилюють оптичний ефект декору.

Зав. відділу декоративно-ужиткового мистецтва Ірина Яніна