_

Юрій Корпанюк. Баклага

Василь Корпанюк. Тарель

2

Василь Корпанюк. Тарель

 1

Василь Кабін. Тарель

Василь Кабін. Тарель

В. Тонюк. Рахва


Гуцульське різьблення

На Гуцульщині, в гірській частині Івано-Франківської області, оздоблення дерев’яних виробів мало своєрідні художньо-технічні особливості. Місто Косів та село Яворів – давні традиційні осередки деревообробки. Тут поширене площинне, контурне і виїмчасте різьблення, яким прикрашали різноманітні предмети побутового призначення з використанням геометричних мотивів та інкрустації.

Графічні орнаментальні композиції геометричних форм, складені з ліній, чотирикутників, кіл і півкіл. Усі мотиви розміщували ритмічним або симетричним порядком, залежно від форми поверхні. Для інкрустації більшість майстрів використовують металеві кручені дротики, округлі цятки, або «викладанку» рогом,  різнокольоровим деревом, бісером і перламутром. 

Багате зібрання творів кращих різьбярів Гуцульщини знаходиться у фондах Сумського художнього музею. Це роботи провідних авторів із сіл Яворів, Річки, Печеніжин та м. Косів (Миколи, Василя та Дмитра  Шкрібляків, Василя та Юрія Корпанюків,  Василя Кабіна, Василя Тонюка та ін.).

В Яворові відзначились – класик деревообробки Юрій Шкрібляк (1822 – 1884), його сини – Василь (1856 – 1928), Микола (1858 – 1920), Федір (1859 – 1942) та онук Дмитро. Спадкоємцями кращих традицій Шкрібляків  тут  була  родина Корпанюків.

Широку популярність здобули тарелі, рахви, дощечки та скриньки Василя та Юрія Корпанюків, що зберігаються у фондах музею. Тонкий художній смак творів останнього проявився в компонуванні і гармонійному поєднуванні орнаментальних елементів.

Тарелі В. Корпанюка та В. Кабіна оздоблені інкрустацією металом, бісером і перламутром. Кольорова гама рахви В. Тонюка витримана в темних відтінках. Лише невеликі вставки перламутру виблискують сріблястими переливами і оживляють палітру.

Творчі роботи родин Шкрібляків та Корпанюків стали класичними зразками гуцульського різьблення на дереві. Кращі сучасні різьбярі Гуцульщини зберегли славні традиції своїх вчителів.

Зав. відділу декоративно-ужиткового мистецтва Ірина Яніна