Фігурний посуд. Україна. Гутне скло, поч. ХІХ ст.

Фігурний посуд. Україна. Гутне скло, поч. ХІХ ст.

Укр. гути Штоф

Штоф

УКР. ГУТА Розписний ведмідь

Розписний ведмідь

Синій ведмідь.Україна. Гутне скло, кін. XVIII ст.

Синій ведмідь. Кін. XVIII ст.


Українське гутне скло

У Сумському художньому музеї зберігається різноманітна за асортиментом та за місцем і часом виконання колекція українського гутного скла ХVIII – XIX ст., яка надійшла до зібрання у 1920-і рр. під час створення музею. Вивчення експонатів гутного скла із сумської збірки розпочав у 1920–30-і рр.  засновник музею та його перший директор Никанор Онацький, який видав друком у серії науково-популярних видань брошуру «Українське гутницьке шкло».

На Сумщині були засновані найстарші гути: у с. Грузьке, що на Кролевеччині в 1660 р., та у с. Гути на Конотопщині (1762 р.). У XVIII ст. на Чернігівщині, куди входили й північні землі нинішньої Сумщини, налічувались 120 гут, які мали умови для виробництва скла і поряд з Волинню були найзначнішими центрами гутництва в Україні.

Українські майстри гутництва внесли до світової культурної спадщини унікальну типологічну групу скляних виробів – фігурний посуд для напоїв, що за своїми обрисами нагадував ведмедів, коней, баранів, качок тощо.  Пластичні образи тварин мають стилізований, дещо гротескний характер. Колекція з сумського музею надає уявлення поширеного у XVIII – ХІХ ст. споживчого посуду. 

У другій половині ХІХ століття скляна промисловість остаточно витіснила ручне склоробство. Великі гути змушені були переходити на виробництво звичайного одноманітного посуду. З огляду на це набувають незмінної цінності колекції старовинного гутного скла – як свідки розквіту українських земель в епоху козацтва та панування стилю бароко.  

Зав. відділу Людмила Федевич