А4_


До 135-річчя від народження І.П. Кавалерідзе

Іван Петрович Кавалерідзе (1887 – 1978) належить до плеяди геніальних митців-форматорів національної скульптурної школи, які надали їй широкого європейського рівня.  Образність і художня мова скульптурних творів мистця синтезують аналітичність формальної побудови й емоційну сутність сюжетних рішень, рухливу живописність і конструктивність, романтичну піднесеність і сувору правдивість. Його творчість  належить до тих унікальних явищ в українській культурі, що відображають різні періоди вітчизняної історії – часом складні й сповнені протиріч із фіксацією головних подій доби та змін в мистецтві й суспільній свідомості.

Експозиція виставки презентує авторські реконструкції монументальних творів Івана Петровича, його станкову й мініатюрну пластику, особисті речі, документи, світлини. Музейний простір органічно поєднує скульптурне надбання з українським живописом 1960-х – поч. 1980-х рр. Це твори відомих художників: з одного боку – його земляків, уродженців Сумщини – В. Зарецького, Є. Лученка, О. Басанця, Б. Данченка, з іншого – корифеїв українського живопису – М. Шишка та М. Глущенка. До когорти «шестидесятників» можна віднести й постать кримського митця  П. Столяренка.

Виставка працює з 2 грудня, щодня, окрім суботи та неділі, з 10:00 до 16:00.